Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

 

Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada (NIF 35041986Z) informa als usuaris d’aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per a que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se’ls hi puguin requerir o que es puguin obtenir amb l’ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser-hi inclòs.

La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en el fitxer sigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per a l’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l’accés als serveis prestats per Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada o per qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l’enviament d’aquestes comunicacions mitjançant sol•licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada, podran contenir informació sobre productes i/o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada, domiciliada al cr. Sants, 35, 08014 – Barcelona, al telèfon 933 322 162 o enviar un correu electrònic a francescestrada@gmail.com, per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Estrada 35 Electrodomèstics – Francesc Estrada Estrada anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Entrega del producte

 

Estrada 35 Electrodomèstics es compromet a entregar el producte a la direcció subministrada pel client en el formulari de comanda, el termini d’entrega de 48 h. sempre que el material es trobi en stock, la qual cosa els hi serà notificada al correu electrònic que hagin facilitat.

La nostra petita infraestructura només ens permet treballar dins Catalunya.

 

Mètode de pagament

 

Targeta de dèbit / crèdit

 

L’import serà carregat a la targeta del comprador un cop la comanda hagi estat confirmada.

El pagament es realitza directament al servidor del banc mitjançant TPV virtual. La nostra aplicació només fa una trucada al banc indicant la quantitat a cobrar. A la pàgina del banc el client sempre veu la quantitat a cobrar abans d’escriure el seu número de targeta. Estrada 35 Electrodomèstics mai sabrà quin és el número de la targeta del client ni té cap possibilitat d’emmagatzemar-la per a realitzar cobraments posteriors.

 

Despeses d’enviament

 

Dins l’àrea metropolitana de Barcelona el transport és gratuït. Altres destins, dins de Catalunya, l’import serà de 29,90 €.

La nostra petita infraestructura, de moment, no ens permet poder arribar a altres comunitats.

 

Garantia

 

Tots els productes del nostre web estan garantits per les empreses fabricants de cada producte contra tot defecte de fàbrica per un període de 24 mesos. Durant el període de garantia el client s’haurà de posar en contacte amb el fabricant del producte. La garantia quedarà anul·lada si es comprova que l’avaria ha estat produïda per un mal ús de l’aparell.

 

Política de devolucions

 

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per Estrada 35 Electrodomèstics. És indispensable aquest requisit d’autorització per a procedir a la devolució del producte.

 

A la recepció de la mercaderia, és molt important comprovar que tant l’embalatge com el producte arriben a destinació en bon estat. Si s’observa qualsevol incidència, s’haurà de donar part a l’empresa que ha realitzat el transport, reclamant els danys en el producte i notificar a Estrada 35 Electrodomèstics la incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda. Si no és així, Estrada 35 Electrodomèstics, no pot responsabilitzar-se dels danys ocasionats.

 

Devolució per desestimació

 

Els productes podran ser retornats dins d’un termini de 7 dies laborables des de la data de recepció de la comanda, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop finalitzat aquest termini, Estrada 35 Electrodomèstics no acceptarà devolucions per desistiment de compra.

Els productes han de conservar intacte el seu precinte d’origen a més de la documentació d’ús i la garantia pertinent. Tampoc s’acceptaran devolucions de productes usats pel client.

Les despeses d’enviament per al retorn del material en cas de desestimació aniran a càrrec del client.

 

Devolució per error

 

En cas de rebre un producte incorrecte, el client disposa de 24 hores des de la recepció de la comanda per a comunicar la incidència a Estrada 35 Electrodomèstics.

En aquest cas, les despeses de recollida del producte equivocat i lliurament del correcte aniran a càrrec d’Estrada 35 Electrodomèstics, sense cost addicional per al consumidor.

 

Devolució per producte defectuós

 

En cas de rebre un producte defectuós, el client disposa de 24 hores des de la recepció de la comanda per a comunicar la incidència i enviar una foto del producte danyat al correu electrònic francescestrada@gmail.com.

Un cop rebut i comprovat l’estat del producte, Estrada 35 Electrodomèstics el reemplaçarà per un altre en condicions òptimes. En aquest cas el canvi s’efectuarà sempre pel mateix article. Les despeses de devolució i del nou enviament aniran a càrrec d’Estrada 35 Electrodomèstics.

 

Procediment de devolució

 

No serà acceptada cap devolució que no hagi estat comunicada i acceptada per Estrada 35 Electrodomèstics. És indispensable aquest requisit d’autorització per a procedir a la devolució del producte.

El client ha de comunicar la seva intenció de realitzar una devolució enviant un correu electrònic a francescestrada@gmail.com.

Estrada 35 Electrodomèstics indicarà com procedir en cada cas i acordarà amb el client la forma i el dia de recollida del material a retornar.

L’article a retornar haurà d’estar correctament embalat i protegit per a la seva devolució.

No retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre el producte no hagi arribat a Estrada 35 Electrodomèstics i s’hagi verificat l’estat d’embalatge i accessoris de l’article objecte de la devolució o canvi.

Un cop comprovat el producte es comunicarà mitjançant correu electrònic o telefònicament l’acceptació de la devolució així com la substitució del producte o l’import de l’abonament, segons correspongui.

L’abonament corresponent es realitzarà directament a la seva targeta dins els 7 dies posteriors a l’acceptació de la devolució.